ASEAN Korea Fashion Show 2019 - images stock - November 2019